Arviointikehikko

Liaani-hankkeen yhtenä tavoitteena on systematisoida ja hyödyntää tietoa nuorten harrastustoiminnassa saavutettavasta osallisuudesta sekä opiskelu- ja työelämätaidoista. Hankkeessa on kehitetty nuorisoalan järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä arviointikehikko, joka tarjoaa nuorten kanssa toimiville ammattilaisille tukea nuorten palvelujen tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen valtakunnallisten ja monialaisten kriteerien kautta.

Arviointikehikon tarkoitus

  • On suunnattu nuorten kanssa toimiville ammattilaisille ja muille palvelujen tuottajille, jotka haluavat kehittää toimintaansa
  • Tarjoaa nuorten palvelujen toteuttajille työvälineen  toiminnan itsearviointiin ja kehittämisalueiden tunnistamiseen
  • Esittää näkemyksen valtakunnallisesta monialaisesta kriteeristöstä nuorten palvelujen arvioinnille
  • Tukee toimivien nuorten palvelujen tunnistamista, siirrettävyyttä ja tuloksellisuutta
  • Tukee toimijoiden verkostoitumista
  • Edistää hyvien käytäntöjen löytämistä ja levittämistä
  • Tukee nuorten osaamisen tunnistamista ja sanoittamista

 

OHJE: Kehitysvaiheessa olevaan arviointikehikkomateriaaliin pääset tutustumaan oheisista linkeistä. Huomaa, että sivupalkista löydät teemoihin liittyvää oheisaineistoa: kirjallisuutta, sekä materiaaleja, joita voit hyödyntää yhdessä nuorten kanssa.

Tutustu Arviointikehikon toiseen testausversioon täällä ja anna palautteesi sen toimivuudesta omassa palvelussasi / työssäsi / organisaatiossasi! Kaikki uudet palautekyselyn lähettäneet palkitaan Liaani-hankkeen sähköisellä osaamismerkillä.

 

Arviointikehikko
Osallisuus Työelämätaidot
Elämänhallinta Osaamisen ja opintojen suunnittelu
Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen Siirrettävyys
Verkostomainen toimintatapa Yhdenvertaisuus
Sukupuolisensitiivisyys Kulttuurisensitiivisyys
Matala kynnys