Arviointikehikko

Liaani-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut systematisoida ja hyödyntää tietoa nuorten harrastustoiminnassa saavutettavasta osallisuudesta sekä opiskelu- ja työelämätaidoista. Hankkeessa on kehitetty nuorisoalan järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä arviointikehikko, joka tarjoaa nuorten kanssa toimiville ammattilaisille tukea nuorten palvelujen tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen valtakunnallisten ja monialaisten kriteerien kautta.

Arviointikehikko:

  • On suunnattu nuorten kanssa toimiville ammattilaisille ja muille palvelujen tuottajille, jotka haluavat kehittää toimintaansa
  • Tarjoaa nuorten palvelujen toteuttajille työvälineen  toiminnan itsearviointiin ja kehittämisalueiden tunnistamiseen
  • Esittää näkemyksen valtakunnallisesta monialaisesta kriteeristöstä nuorten palvelujen arvioinnille
  • Tukee toimivien nuorten palvelujen tunnistamista, siirrettävyyttä ja tuloksellisuutta
  • Tukee toimijoiden verkostoitumista
  • Edistää hyvien käytäntöjen löytämistä ja levittämistä
  • Tukee nuorten osaamisen tunnistamista ja sanoittamista

Arviointikehikkoa testattiin keväällä ja syksyllä 2017 Liaanin verkkosivuilla ja seminaareissa. Lämpimät kiitokset kaikille testaajille!

Palautteen perusteella Arviointikehikon sisältämät teemat ovat monipuolisia, kattavia ja tarpeellisia. Kiitosta saivat myös helppokäyttöisyys sekä käyttäjälle annettavat kommentit ja vinkit.

”Paljon hyviä osa-alueita oli saatu kehikkoon liitettyä.” 

“Koin kaikki teemat tarpeellisina.” 

”Arviointikehikko on helppo täyttää.” 

”Oli hienoa, että palautteessa oli myös kommentit (Hienoa, Hyvä…jne).” 

Testaajien mukaan Arviointikehikko toimii hyvin nuorille suunnattujen palvelujen itsearvioinnissa johdatteluna ajatuksiin. Sen nähdään myös soveltuvan keskustelua herättävänä ja reflektointiin kannustavana työvälineenä nuorten kanssa toimivien asiantuntijoiden työyhteisöissä. Sitä voidaan myös käyttää asiantuntijoiden ja nuorten välisissä kohtaamisissa sekä nuorten omien taitojen itsearviointiin että yhdessä täytettäväksi.

Arviointikehikkoa täydentää hankkeessa toimitettu mikrokirja Liaani – Sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa, johon on koottu artikkeleita hankkeen keskeisimmistä toiminnoista ja päätelmistä.

Löydät Arviointikehikko-työkalun täältä

Olemme koonneet kehittämistyösi tueksi kirjallisuutta ja muita materiaaleja, jotka löydät klikkaamalla oheisia Arviointikehikon osa-alueita.

Onnea ja oivalluksia kehittämistyöhösi!

 

 

Arviointikehikko
Osallisuus Työelämätaidot
Elämänhallinta Osaamisen ja opintojen suunnittelu
Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen Siirrettävyys
Verkostomainen toimintatapa Yhdenvertaisuus
Sukupuolisensitiivisyys Kulttuurisensitiivisyys
Matala kynnys