Kulttuurisensitiivisyys

Helsingin Tyttöjen Talon määritelmän mukaan kulttuuri-sensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä. Kulttuuri on paljon muutakin kuin etnisyyttä. Kulttuuri merkitsee erilaisia olemisen tapoja, joita määrittelevät muun muassa nuorisokulttuurit, erilaiset elämäntavat, seksuaalinen suuntautuminen tai yhteiskunnallinen osallistuminen. Erilaisilla kulttuureilla saattaa olla erittäin merkittävä rooli nuoren identiteetin muotoutumisessa. (Lähde: Helsingin Tyttöjen Talo)   

PALVELUN ARVIOINTIKRITEEREJÄ
kulttuurisensitiivisyys_kuva

Arviointikehikko
Osallisuus Työelämätaidot
Elämänhallinta Osaamisen ja opintojen suunnittelu
Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen Siirrettävyys
Verkostomainen toimintatapa Yhdenvertaisuus
Sukupuolisensitiivisyys Kulttuurisensitiivisyys
Matala kynnys

–>

Mitä muuta kulttuurisensitiivisyyteen kuuluu? Jätä vinkkisi kommenttikenttään: