Liaani-mikrokirja

Liaani-mikrokirja koostuu lyhyistä mikroartikkeleista, joissa kirjoittajat kiteyttävät ajatuksensa meneillään olevasta kehitystyöstä tai aloittavat keskustelun uudesta aiheesta.

 • Lataa Liaani-mikrokirja PDF-muodossa (1.03 MB)
 • Kirjasta on otettu 200 kappaleen painos, josta riittää myös kappaleita halukkaille. Kirjatiedusteluihin vastaa:
  • Outi Lemettinen, Outi.Lemettinen (at) metropolia.fi

Tähän mikrokirjaan on koottu vinkkejä ja työkaluja siihen, miten nuorten osallisuutta voidaan tuoda esille, miten palveluita voidaan kehittää nuorten näkökulmasta, ja millä tavalla eri toimijat yhteistyössä voivat auttaa nuoria yhteiskuntaan kiinnittymisessä ja oman osaamisensa tunnistamisessa.

Liaani-mikrokirjan kansi.

Sisällysluettelo

 1. Alkusanat
 2. Liaani – nuorten osallisuutta ja osaamisen tunnistamista kehittämässä
 3. Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä
  1. Palvelumuotoilu pähkinänkuoressa
  2. Nuorten palvelut – keräilyä, tarkastelua ja kuvauksia
  3. Toimivien palveluiden yhdistäviä tekijöitä
 4. Arviointikehikko työn kehittämisen tueksi
  1. Arviointikehikon synty ja rakenne
  2. Arviointikehikon tulevaisuus
  3. Digitaaliset osaamismerkit ja Liaani-hanke
  4. Sukupuolisensitiivisyys ja itsenä toteutumisen mahdollisuus
 5. Nuorten näkemyksiä
  1. Nuoret aktiivisina toimijoina liikuntakentällä
  2. Elämänhallinta yleisesti ja Kesiksellä
  3. Elämänhallinta
  4. Nuorten kohtaaminen leirillä
  5. Työelämätaidot, osa 1
  6. Työelämätaidot, osa 2
  7. Yhdenvertaisuus, osa 1
  8. Yhdenvertaisuus, osa 2
 6. Kuvauksia kehittämistyöstä
  1. Varia-yhteistyö
  2. Monialainen yhteistyö – yhdessä tekemisen onnistumisia ja haasteita
 7. Voimaannuttavaa ohjausta
  1. Voimaantuminen ja sen tukeminen ja mahdollistaminen
  2. Voimaannuttava ohjaaja –valmennuksen pedagogiset lähtökohdat
  3. Voimaannuttava ohjaaja – kolmen pysäkin koulutus
 8. Luottamuksen avulla osallisuuteen