Tagged: palvelu

Vaikuttavuuden mittaaminen tärkeänä osana järjestöjen toimintaa

Keväällä monen järjestötoimijan tehtävälistalla lukee ”tuloksellisuus- ja vaikuttavuusraportin kirjoittaminen”. Toiminnasta raportoidaan usein monella tavalla, mutta sen tuloksia ja vaikutuksia harvemmin. Vaikuttavuuden mittaamisesta ja sen viestimisestä on kuitenkin tullut entistä tärkeämpää toiminnan jatkuvuutta ja laajentumista...

Matalan kynnykset palvelut – että mitä?

Matala kynnys tuntuu olevan yksi niistä taikasanoista, joilla nuorten palvelut muokataan aiempaa paremmiksi ja nuorille sopiviksi. Mutta onko matala kynnys yksinkertaisesti vain avoimet ovet, joista on helppo hypätä toimintaan mukaan tai nuorten elämään sopivat...

Palvelujen kerääminen on alkanut

Hyvät nuorten kanssa toimijat! Liaani-hankkeessa on aloitettu oppilaitos-, harrastus- ja vapaa-ajan ympäristöissä kehitettyjen palvelujen kuvauksien keräys. Palvelut käsitetään tässä laajasti: ne voivat olla esimerkiksi toimintamalleja, menetelmiä, työskentelytapoja tai muita käytäntöjä. Tule mukaan valtakunnalliseen yhteistyöhön,...