Category: Yleinen

0

Tulossa: Palvelumuotoilu ja nuorten palvelut -seminaari

Liaani-hanke järjestää tiistaina 10.10.2017 Helsingissä seminaarin PALVELUMUOTOILU JA NUORTEN PALVELUT Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijapuheenvuoro käyttäjälähtöisyydestä nuorten palveluissa. Lisäksi esitellään Liaani-hankkeen toimijoiden käytännön esimerkkejä palvelumuotoilusta Seminaari ajoittuu aamupäivään, ja se on maksuton. Seminaarissa on kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen...

0

Arviointikehikko 2.0 – Testaajia kaivataan!

Liaani-hankkeessa on kehitetty nuorisoalan järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä Arviointikehikko, joka tarjoaa nuorten kanssa toimiville ammattilaisille tukea nuorten palvelujen tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen valtakunnallisten ja monialaisten kriteerien kautta. Arviointikehikon ensimmäistä versiota testattiin keväällä 2017 Liaanin...

0

Tervetuloa Liaani-hankkeen päätösseminaariin 27.9.2017

Hei nuorten parissa työskentelevä ammattilainen! Miten tukea ja osallistaa nuoria? Miten tuoda esille nuorten vahvuuksia? Näitä pohditaan Liaani-hankkeen päätösseminaarissa keskiviikkona 27.9.2017 klo 12:00 – 15:45. Luvassa on innostavia puhujia, työpajatoimintaa ja puheensorinaa iltapäiväkahvien kera....

0

Valitse tulevaisuuden ammattisi oikein!

Varsin tavallinen uutisotsikko vai kuinka? Kysymys tulevaisuuden ammateista ja olemassa olevista työpaikoista on asia, joka käy monen nuoren mielessä peruskoulun jälkeistä jatkokoulupaikkaa miettiessä. Entä jos opiskelen alaa, joka katoaa pian valmistumiseni jälkeen? Mitä jos...

0

Vaikuttavuuden mittaaminen tärkeänä osana järjestöjen toimintaa

Keväällä monen järjestötoimijan tehtävälistalla lukee ”tuloksellisuus- ja vaikuttavuusraportin kirjoittaminen”. Toiminnasta raportoidaan usein monella tavalla, mutta sen tuloksia ja vaikutuksia harvemmin. Vaikuttavuuden mittaamisesta ja sen viestimisestä on kuitenkin tullut entistä tärkeämpää toiminnan jatkuvuutta ja laajentumista...

0

Matalan kynnykset palvelut – että mitä?

Matala kynnys tuntuu olevan yksi niistä taikasanoista, joilla nuorten palvelut muokataan aiempaa paremmiksi ja nuorille sopiviksi. Mutta onko matala kynnys yksinkertaisesti vain avoimet ovet, joista on helppo hypätä toimintaan mukaan tai nuorten elämään sopivat...

0

Liaani astuu uuteen vuoteen

Hyvää vuoden alkua Liaanista! Liaani-hankkeen uudelle vuodelle siirtymisen myötä on hankesivuiltamme löydettävissä nuorten kanssa toimiville ammattilaisille suunnatun arviointikehikon 2.versio, joka sisältää kriteeristön laadukkaille nuorten palveluille. Interaktiivisen arviointikehikkotyökalun avulla nuorten palveluja on mahdollista arvioida ja kehittää. Lisäksi arviointikehikko...

0

Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen kohtaaminen ihmistyössä

Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys on herkkyyttä ymmärtää, tunnistaa ja huomioida sukupuoleen ja kulttuuritaustaan liittyvien tekijöiden monitasoiset ja moninaiset vaikutukset ihmisten elämässä. Helsingin Poikien Talolla sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys nähdään niin kaiken läpileikkaavana toimintafilosofiana, kohtaamisen tapana, konkreettisena...

0

Liaanin syyssatoa

Hyvää syksyn alkua viidakosta! Loppukesän lämmön myötä myös Liaani-hanke on rehevöitynyt ja kasvattanut versojaan ja pitänyt hanketoimijat kiireisinä. Hankkeessa on viime aikoina tehty yhteistyötä vapaa-ajan ohjaajien kanssa (Kiipulan ammattiopisto) sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa olevien...

0

Ei ne nuoret vaan ne aikuiset!

Sujuvat siirtymät -ohjauksen teemaseminaari herätteli toukokuussa ajatuksia osallisuudesta ja luottamuksen tunteesta. Tästä seuraa luontevasti kysymys siitä miten osallisuutta ja luottamuksen tunnetta sitten voitaisiin lisätä. Seuraavassa samaisen teemaseminaarin vastauksia kysymykseen: Antti Maunu kertoi seminaarissa tutkimuksestaan,...