Tagged: kuvaus

Palvelujen kerääminen on alkanut

Hyvät nuorten kanssa toimijat! Liaani-hankkeessa on aloitettu oppilaitos-, harrastus- ja vapaa-ajan ympäristöissä kehitettyjen palvelujen kuvauksien keräys. Palvelut käsitetään tässä laajasti: ne voivat olla esimerkiksi toimintamalleja, menetelmiä, työskentelytapoja tai muita käytäntöjä. Tule mukaan valtakunnalliseen yhteistyöhön,...